Diagnospaketet

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

Diagnospaketet

De flesta behöver grundpaketet för att skaffa sig förutsättningarna att klara testerna och frågepaketet för att ytterligare vässa kunskaperna.

Utöver dessa kan du också välja att köpa diagnospaketet som tillägg. Diagnospaketet är inte nödvändigt, men gör att du kan känna dig tryggare att du lärt dig det som behövs. 

Du kan köpa diagnospaketet även om du inte köpt grund- eller frågepaketen.

Vad kan jag förvänta mig av diagnospaketet?


Registrering

När du köpt diagnospaketet, får du en länk att registrera dig genom. Det räcker med att ange ditt namn och emailadress, men det kan vara bra att också ge lite mer uppgifter om dig själv om du vill använda de sociala funktionerna på plattformen. Om du redan har registrerat dig för grundpaketet, räcker det. Det enda du märker då är att du får ytterligare en "kurs" på lärplattformen som innehåller dina frågor.


Att påbörja diagnospaketet

Du påbörjar själv diagnospaketet när du känner dig redo. Diagnospaketet är öppet under samma tid som grundpaketet. Diagnospaketet ger mest effekt om du använder det före och efter att du tagit del av utbildningen. Under själva utbildningen är frågepaketet mer effektivt.


Kursmaterialets utformning

Diagnospaketet består av flera större diagnostiska tester som utformade för att likna Insuresecs tester. Frågorna är inte desamma som kommer på de riktiga testerna. Några av frågorna är desamma som i frågepaketet, men tidspressen är större och frågorna kommer i en annan ordning för att du ska kunna öva på en så testlik situation som möjligt.


Frågorna ges på samma lärplattform som kursmaterialet i övrigt.


För årslicenserna består de diagnostiska testerna av frågor med fyra svarsalternativ. Ett av svarsalternativen är korrekt medan tre är felaktiga. Varje test består av cirka 50 frågor.


För kunskapsuppdateringarna består testerna av fallbeskrivningar. Du kommer sedan att få sex olika frågor av typen sant eller falskt. Minst ett svarsalternativ är sant. Upp till samtliga svarsalternativ kan dock vara sanna. Du behöver markera att även de falska svarsalternativen för att få poäng.


Vi rekommenderar inte att du använder enbart testerna eller frågorna för att läsa in materialet. Det beror på att det inte finns något sätt att säkerställa att dessa täcker in alla de frågor som kan komma att ställas på Insuresecs test. Om du istället först tar del av utbildningen får du en djupare förståelse för materialet och sedan kan du använda frågorna för att testa dig själv. Om du skulle få fler fel än du vill, är det en bra idé att lägga mer tid på att studera det avsnittet och sedan testa dig själv igen.


Om du vill kan du dock använda några av testerna som ett diagnostiskt test för att se vilka områden du kommer att behöva lägga ned mer tid på. Om du gör detta innan du börjar kursen får du dels en bra idé om svårighetsgraden, dels har du möjlighet att glömma frågorna och svaren till dess du studerat klart.


Kursmaterialets omfattning

För flervalsfrågorna har du 1 minut att besvara varje fråga. Det innebär att du bör räkna med ungefär 1-1.5 timme per fullstort test. Du kommer inte att kunna pausa mitt i testet. Skulle du bli avbruten får du börja om.


Diagnospaketets innehåll

Flera fullstora test som är utformade som Insuresecs tester

Möjlighet att använda testerna som diagnostiska test

Vill du testa kursen gratis?


Om du inte är säker på om du ska köpa kursen eller inte, kan du testa ett avsnitt gratis för att se om du gillar den. Det avsnitt du får testa tillhör utbildningen för Årslicens Liv, men formatet och strukturen på kursinnehållet är detsamma för övriga kurser. Klicka här för att starta ditt gratistest!

Grundpaketet


Läs mer om vad som ingår i det grundläggande utbildningspaketet. De flesta behöver detta paket för att få förutsättningar att klara testerna. Se till att välja rätt grundpaketet. Grundpaketet finns tillgängligt både för skadeförsäkringsdistribution och för livförsäkringsdistribution. Det finns också en variant för den initiala testen för att få licens eller certifiering, samt en variant som passar för kunskapsuppdateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Tillägg

Frågepaketet


Läs mer om vad som ingår i frågepaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grundpaketet.

Tillägg

Diagnospaketet


Läs mer om vad som ingår i diagnospaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grund- eller frågepaketet.

Andra tjänster

Kontakta oss om andra tjänster som vi erbjuder, såsom att anpassa utbildningarna till dina behov, ge föreläsningar om olika kunskapsområden på plats hos dig, eller att ta fram och administrera behörighetstester för de som valt att inte ansluta sig till Insuresec.


Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116

Bankgiro 5345 - 6208