Frågepaketet

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

Frågepaketet

De flesta behöver grundpaketet för att skaffa sig förutsättningarna att klara testerna.

Utöver grundpaketet kan du också välja att köpa frågepaketet som tillägg. Frågepaketet är inte nödvändigt, men underlättar inlärningen och du kan lättare få ett kvitto på att du lärt dig det som behövs. Dessutom är det kul!

Du kan köpa frågepaketet även om du inte köpt grundpaketet.

Vad kan jag förvänta mig av frågepaketet?


Registrering

När du köpt frågepaketet, får du en länk att registrera dig genom. Det räcker med att ange ditt namn och emailadress, men det kan vara bra att också ge lite mer uppgifter om dig själv om du vill använda de sociala funktionerna på plattformen. Om du redan har registrerat dig för grundpaketet, räcker det. Det enda du märker då är att du får ytterligare en "kurs" på lärplattformen som innehåller dina frågor.


Att påbörja frågepaketet

Du påbörjar själv frågepaketet när du känner dig redo. Frågepaketet är öppet under samma tid som grundpaketet. Frågepaketet ger mest effekt om du använder det efter att du tagit del av utbildningen.


Kursmaterialets utformning

Frågepaketet består av en stor mängd frågor som är knutna till de olika kunskapskraven. Frågorna är inte desamma som kommer på Insuresecs tester. Istället är de utformade för att vara lite svårare så att du ska kunna vara trygg med att du har tillräcklig kunskap om du klarar alla riktiga testfrågor. 


Frågorna ges på samma lärplattform som kursmaterialet i övrigt.


Frågorna består nästan uteslutande av frågor med fyra svarsalternativ. Ett av svarsalternativen är korrekt medan tre är felaktiga.


Vi rekommenderar inte att du använder enbart frågorna för att läsa in materialet. Det beror på att det inte finns något sätt att säkerställa att frågorna täcker in alla de frågor som kan komma att ställas på Insuresecs test. Om du istället först tar del av utbildningen får du en djupare förståelse för materialet och sedan kan du använda frågorna för att testa dig själv. Om du skulle få fler fel än du vill, är det en bra idé att lägga mer tid på att studera det avsnittet och sedan testa dig själv igen.


Kursmaterialets omfattning

Totalt sett omfattar Frågepaketet många hundra frågor. Vissa avsnitt har fler frågor än andra, beroende på hur pass svårt materialet och hur omfattande kunskapskraven är. 


Det tar typiskt sett cirka 1 minut att besvara varje fråga. Du kan ta om frågorna i frågepaketet hur många gånger som helst under tiden kursen pågår.


Med jämna mellanrum kommer du som har köpt Frågepaketet att kunna delta i frågesportutmaningar. De omfattar ett urval av frågor som du svarar på under tidspress. Du tävlar mot andra som också besvarar samma frågor. Du får poäng baserat på hur rätt du svarar och hur lång tid du tar på dig. Förutom att det stimulerar dina tävlingsinstinkter gör möjligheten att mäta dig mot andra att det blir roligare att lära sig kunskapsinnehållet.


Diagnostiska tester

Det medföljer inte några diagnostiska tester eller övningstester för Insuresecs tester i Frågepaketet. Om du vill förbereda dig genom sådana, behöver du köpa tillägget Diagnospaketet.

Frågepaketets innehåll

Stort urval av instuderingsfrågor

Koppling mellan frågor kunskapsavsnitt

Möjlighet att föreslå nya frågor till frågedatabasen

Möjlighet att delta i frågesporter och tävlingar

Vill du testa kursen gratis?


Om du inte är säker på om du ska köpa kursen eller inte, kan du testa ett avsnitt gratis för att se om du gillar den. Det avsnitt du får testa tillhör utbildningen för Årslicens Liv, men formatet och strukturen på kursinnehållet är detsamma för övriga kurser. Klicka här för att starta ditt gratistest!

Grundpaketet


Läs mer om vad som ingår i det grundläggande utbildningspaketet. De flesta behöver detta paket för att få förutsättningar att klara testerna. Se till att välja rätt grundpaketet. Grundpaketet finns tillgängligt både för skadeförsäkringsdistribution och för livförsäkringsdistribution. Det finns också en variant för den initiala testen för att få licens eller certifiering, samt en variant som passar för kunskapsuppdateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Tillägg

Frågepaketet


Läs mer om vad som ingår i frågepaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grundpaketet.

Tillägg

Diagnospaketet


Läs mer om vad som ingår i diagnospaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grund- eller frågepaketet. 

Andra tjänster

Kontakta oss om andra tjänster som vi erbjuder, såsom att anpassa utbildningarna till dina behov, ge föreläsningar om olika kunskapsområden på plats hos dig, eller att ta fram och administrera behörighetstester för de som valt att inte ansluta sig till Insuresec.


Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116

Bankgiro 5345 - 6208