Grundpaketet

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

Grundpaketet

De flesta behöver grundpaketet för att skaffa sig förutsättningarna att klara testerna.

Se till att välja rätt grundpaket. Grundpaketen finns tillgängligt både för skadeförsäkrings-distribution och för livförsäkrings-distribution. Det finns också en variant för de initiala testerna för att få licens eller certifiering, samt en variant  för kunskapsupp-dateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Vad kan jag förvänta mig av grundpaketet?


Registrering

När du köpt grundpaketet, får du en länk att registrera dig genom. Det räcker med att ange ditt namn och emailadress, men det kan vara bra att också ge lite mer uppgifter om dig själv om du vill använda de sociala funktionerna på plattformen.


Att påbörja kursen

Du påbörjar själv kursen och läser den i din egen takt. Du kan använda utbildningen så länge du behöver den under 2019.


Kursmaterialets utformning

Grundpaketen för kunskapsuppdateringarna baseras på ett skriftligt material som du kan ladda ned till din dator och skriva ut om du tycker det är enklare att läsa det på det sättet. Till varje avsnitt hör också ett eller flera videoklipp som går igenom samma kunskap, men som mer inriktas på att förklara materialet än högläsning. Avsikten är att du ska kunna klara testerna oavsett om du tittar på videoklippen eller läser materialet. Den bästa inlärningen och den mesta kunskapen får du dock om du använder båda typerna av inlärning.


Grundpaketen för årslicenserna är baserade på skriftligt material med ett antal videoklipp som täcker centrala delar. 


Kursmaterialets omfattning

Kunskapsuppdateringen för 2019 är mer omfattande än vad som varit brukligt tidigare. Det beror på att det varit omfattande regelförändringar som förändrat det som en försäkringsdistributör behöver kunna. Det beror också på att det numera finns ett tydligt krav på att utbildningen ska omfatta minst 15 timmars studier varje år som löpande fortbildning. Utöver detta tillkommer den tid som du behöver lägga på att skriva test som visar att du tagit till dig den utbildning du gått.


Vi bedömer att grundpaketen för kunskapsuppdatering kommer att kräva 15 timmars studier och att grundpaketen för årslicenserna kräver cirka 30-50 timmars studier.


Tiden du behöver lägga ned minskar om du redan har erfarenhet av försäkring, försäkringsdistribution eller har en examen med inriktning mot ekonomi eller juridik. Även annan erfarenhet kan vara av värde, exempelvis från skadereglering eller vissa myndigheters verksamhet, såsom Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.


Frågor avseende kunskapskraven

Du hittar instuderingsfrågor i Frågepaketet och diagnostiska tester i Diagnospaketet. I båda fallen finns det väldigt många frågor som gör att du kommer väl förberedd, både till testet och till den praktiska vardagen.

Grundpaketets innehåll

Innehåll anpassat till kunskapskraven för 2019

Möjlighet att använda dator med Windows eller Mac

Möjlighet att använda smartphone eller Ipad

Kursmaterial på svenska

Möjlighet att välja språk på lärplattformen individuellt

Tillgång till videoklipp

Tillgång till presentationer och dokument

Möjlighet att ladda ned och skriva ut dokument

Enkel självregistrering på lärplattformen

Säker hantering av personuppgifter

Utbildningsintyg när du gått igenom hela utbildningen

Vill du testa kursen gratis?


Om du inte är säker på om du ska köpa kursen eller inte, kan du testa ett avsnitt gratis för att se om du gillar den. Det avsnitt du får testa tillhör utbildningen för Årslicens Liv, men formatet och strukturen på kursinnehållet är detsamma för övriga kurser. Klicka här för att starta ditt gratistest!

Grundpaketet


Läs mer om vad som ingår i det grundläggande utbildningspaketet. De flesta behöver detta paket för att få förutsättningar att klara testerna. Se till att välja rätt grundpaketet. Grundpaketet finns tillgängligt både för skadeförsäkringsdistribution och för livförsäkringsdistribution. Det finns också en variant för den initiala testen för att få licens eller certifiering, samt en variant som passar för kunskapsuppdateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Tillägg

Frågepaketet


Läs mer om vad som ingår i frågepaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grundpaketet.

Tillägg

Diagnospaketet


Läs mer om vad som ingår i diagnospaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grund- eller frågepaketet. 

Andra tjänster

Kontakta oss om andra tjänster som vi erbjuder, såsom att anpassa utbildningarna till dina behov, ge föreläsningar om olika kunskapsområden på plats hos dig, eller att ta fram och administrera behörighetstester för de som valt att inte ansluta sig till Insuresec.


Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116

Bankgiro 5345 - 6208