Om oss

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

OM OSS


Hårdänge Eriksson AB startade sin verksamhet i början av 2019. Avsikten är att erbjuda utbildning till försäkringsdistributörer så att de har goda förutsättningar att dels klara Insuresecs licenstester (eller motsvarande), dels klara de årliga kunskapsuppdateringar som krävs enligt regelverken. Kunskap och kompetens är också en nödvändig förutsättning för att bedriva försäkringsdistribution enligt Finansinspektionens föreskrifter.


Hårdänge Eriksson AB ägs av grundaren. Hårdänge Eriksson AB erbjuder kurser och utbildningar till alla, oavsett medlemskap i olika brnaschföreningar.

Daniel Eriksson


Daniel är grundare och partner i Hårdänge Eriksson AB. Daniel arbetar också som complianceansvarig och som konsult i eget företag med fokus på regelverk och regelverkefterlevnad inom försäkrings-, finans- och banksektorn.


Han har tidigare arbetat som produktdirektör på Folksam, som verkställande direktör i en sparbank och som strategikonsult. Daniel är jurist från Stockholms universitet, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även en masterexamen från INSEAD i Frankrike. 


Daniel har flitigt anlitats som föreläsare och utbildare under sina 25 år i branschen. Daniel uppskattas framförallt för sin djupa kunskap om försäkringsrörelse och försäkringsprodukter. Han drivs av att få andra att utvecklas och lära sig mer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116

Bankgiro 5345 - 6208