Hem

Hårdänge Eriksson

Kunskap & kompetens

För dig som är försäkringsdistributör

Välkommen!

Vi erbjuder ett högkvalitativt utbildningsmaterial som ger dig goda förutsättningar att klara Insuresecs tester. Det är väl beprövat av många nöjda användare.

Ingen annan erbjuder utbildning för samtliga kunskapskrav för Insuresecs tester.

Vad ska jag tänka på när det gäller utbildning?


Lämplig kunskap och kompetens

Sedan den nya lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft, krävs att den som är försäkringsdistributör ska uppvisa lämplig kunskap och kompetens. Det är inte bestämt i detalj vad detta innebär, även om det går att få viss vägledning genom att läsa Finansinspektionens föreskrifter. 


Finansinspektionens krav utgör ett minimum som kan behöva ökas baserat på den verksamhet som bedrivs. Det är allmänt accepterat att den som uppfyller kunskapskraven som Insuresec ställer också uppfyller kraven enligt lagen om försäkringsdistribution.


Både utbildningsintyg och godkänt test

Lagstiftaren ställer krav på både en tillräckligt omfattande utbildning och ett avslutande test som visar att innehållet i utbildningen inhämtats. För en kunskapsuppdatering ska utbildningen omfatta minst 15 timmars studier. Tiden för det avslutande testet får inte räknas in i dessa timmar. 


Om du väljer utbildningspaketen vi erbjuder kommer du att få ett utbildningsintyg när du gått hela kursen. Utbildningsintyget utfärdas när du gått igenom alla kursdelar som krävs. Du ska kunna visa upp det utbildningsintyget om du får frågor om vilken kunskap du besitter och om du har gjort en årlig insats för att hålla dina kunskaper uppdaterade.


Eftersom utbildningsintyget är knutet till att du faktiskt genomfört utbildningsaktiviteterna, kommer du att få en personlig inloggning. Det är således inte möjligt att dela inloggning mellan flera personer eftersom utbildningsintyget är personligt.

Vad behöver jag för att skaffa mig rätt kunskap och klara Insuresecs test?


Grundpaket

De flesta börjar med att köpa grundpaketet. Det innehåller den kunskap som ger dig möjlighet att klara testerna. Grundpaketet består av videomaterial och skriftligt material. Om du kan det som finns med i grundpaketet, kommer du att klara Insuresecs test.


Tilläggspaket

Även om grundpaketet innehåller kunskapen som ger dig förutsättningar att klara testerna, erbjuder vi också ett antal tilläggspaket för att du ska kunna göra inlärningen roligare och nyttigare.


Det finns dels ett frågepaket som gör det möjligt att testa att dina kunskaper har fastnat ordentligt efter varje avsnitt, dels ett diagnospaket med diagnostiska prov som du antingen kan använda innan du påbörjar kursen för att veta vad du ska lägga ned mest tid på, eller i slutet av utbildningen för att förbereda dig för Insuresecs test och kunna dig trygg med att du lärt dig det som behövs. Tilläggspaketen kan du köpa även utan att ha köpt grundpaketet. 


Vad passar just mig?

Läs mer om innehållet i de olika paketen nedan. Du är alltid välkommen med frågor så du kan välja det som är bäst för just dig

Grundpaketet


Läs mer om vad som ingår i det grundläggande utbildningspaketet. De flesta behöver detta paket för att få förutsättningar att klara testerna. Se till att välja rätt grundpaketet. Grundpaketet finns tillgängligt både för skadeförsäkringsdistribution och för livförsäkringsdistribution. Det finns också en variant för den initiala testen för att få licens eller certifiering, samt en variant som passar för kunskapsuppdateringarna. De är utformade på samma sätt, men innehållet i respektive paket är anpassat för de olika testerna som Insuresec erbjuder. 

Tillägg

Frågepaketet


Läs mer om vad som ingår i frågepaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grundpaketet.

Tillägg

Diagnospaketet


Läs mer om vad som ingår i diagnospaketet. Detta paket kan du ha nytta av även om du tycker att du redan har rätt kunskaper och därför inte köper grund- eller frågepaketet. 

Andra tjänster

Kontakta oss om andra tjänster som vi erbjuder, såsom att anpassa utbildningarna till dina behov, ge föreläsningar om olika kunskapsområden på plats hos dig, eller att ta fram och administrera behörighetstester för de som valt att inte ansluta sig till Insuresec.


Vill du testa kursen gratis?


Om du inte är säker på om du ska köpa kursen eller inte, kan du testa ett avsnitt gratis för att se om du gillar den. Det avsnitt du får testa tillhör utbildningen för Årslicens Liv, men formatet och strukturen på kursinnehållet är detsamma för övriga kurser. Klicka här för att starta ditt gratistest!

Varför ska jag välja denna utbildning?

Det finns många skäl att välja denna utbildning. 

  • De som använt vår utbildning har lyckats mycket väl på Insuresecs tester. Alla som läst hela utbildningen har klarat Insuresecs test. 
  • Utbildningen är helt ny och stämmer därmed överens med kunskapskraven för 2019. 
  • Utbildningen är effektiv så att du inte behöver lägga ned onödigt mycket tid.
  • Utbildningens struktur är lätt att följa och du behöver inte tveka om vilket kunskapskrav som täcks i varje utbildningsdel.
  • Föreläsarna har en lång och gedigen praktisk erfarenhet av försäkringsdistribution och adderar en mängd insikter och erfarenhet som inte är lätt att läsa sig till i lagtexter. Dessutom märks det att de genuint tycker om ämnet.
  • Utbildningen ges via en lättanvänd lärplattform som låter dig ha full överblick av hur långt du kommit och har kvar.
  • Det finns flera tillägg som gör lärandet roligare och ser till att kunskaperna stannar kvar längre, inte minst de frågesporter som låter din tävlingsinstinkt blomma ut.
  • Du har möjlighet att delta i webinarier som fördjupar kunskaperna inom svåra områden och gör det lättare för dig att lära dig det som behövs.
  • Om du arbetar för en större organisation, finns det mycket goda möjligheter att anpassa kurserna till just din organisations behov.


Om du funderar på att köpa utbildning från någon annan, fråga gärna hur beprövad denna är. Det är inte roligt att ha köpt en utbildning och lagt ned en massa tid på den och sedan inte klara sig.

Hur anmäler jag mig till Insuresecs test?


Du anmäler dig till Insuresecs test på Insuresecs hemsida. Klicka här.

Hårdänge Eriksson AB

Box 511

101 30 Stockholm

Organisationsnummer 559195 - 5116

Bankgiro 5345 - 6208